Formy transportu towarów

Transport realizowany jest na wiele różnych sposobów. Najczęściej mamy do czynienia z transportem drogowym. Jest on realizowany przez samochody osobowe i ciężarowe. Poruszają się one tymi samymi drogami są pojazdy zwykłych osób więc bardzo łatwo jest nam sobie wyobrazić na jakiej zasadzie on działa i jest w stanie funkcjonować. Do jego zalet można zaliczyć przede wszystkim uniwersalność i dostępność. Jesteśmy w stanie dostarczyć towar pod same drzwi, co jest niemożliwe w innych środkach transportowych (za wyjątkiem). Innym bardzo popularnym sposobem na transport jest wykorzystanie pociągów i innych pojazdów szynowych. W ten sposób jesteśmy w stanie przewozić duże partie towaru za stosunkowo niewielkie pieniądze. Wykorzystywany jest głównie do transportu materiałów kopalnianych oraz gazów.

transport kolejowy (sxc.hu)
transport kolejowy (sxc.hu)

Droga morska i lotnicza

Na duże odległości wykorzystywane są statki. To właśnie one zajmują się transportem różnych owoców, ziół itd. z krajów egzotycznych. Są one dość powolne, ale pozwalają na załadowanie ogromnych ilości towaru. Dzięki temu jesteśmy w stanie korzystać z tych wszystkich dóbr, co byłoby niemożliwe z wykorzystaniem innego środka transportowego. Transport lotniczy dopiero się rozwija i jak na razie wykorzystywany jest w zdecydowanej większości do przewozów pasażerskich. Już teraz często stosuje się te maszyny do transportowania przesyłek pocztowych itd. Z czasem będzie on wykorzystywany również do regularnych kursów towarowych.

1 Komentarz do Formy transportu towarów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*